799-d102-1225 799-d113-01-151827

BRILLANT DESIGN VRATA

Opis sistema:
Brilliant – Design ispunjava sve zahtjeve koja jedna vrata mogu zahtijevati, profil koji nudi izuzetnu toplinsku i zvučnu izolaciju. U kombinaciji sa visokom protuprovalnom zaštitom predstavlja sistem koji je i više nego pouzdan i funkcionalan svaki dan. Također neograničene mogućnosti dizajna i izvedbe ulaznih vrata su također jedna od vrlina ovoga sistema.

Karakteristike sistema:

 • Ugradbena dubina: 80mm
 • Broj komora: 6
 • Toplinska izolacija: Uf =: 1,3 W/m2K (moguće smanjenje faktora uz ojačane toplinske ispune)
 • Zvučna izolacija: Rw,P=40dB (ovisno o vrsti i panelu vrata faktor Rw,P može biti još veći)

Prednosti sistema:

 • Visoka stabilnost zahvaljujući čeličnim ojačanjima velikog volumena
 • Pojačana sigurnost zbog zaštitnog utora za ugradnju brave
 • Nepropusnost na zrak i olujnu kišu ( zahtjev opterećenja do klase 9A prema EN12208)
 • Kosi utori na okviru za lakše čišćenje
 • High-definition završna površina (HDF) – potpuno glatka i posebno jednostavna za održavanje
 • Dvostruko brtvljenje u području praga
 • Poseban prag za lakšu pristupačnost kod kuća / stanova bez barijera ( za invalide)
 • Ekološki prihvatljiv jer se može reciklirati

Primjena sistema:

 • Kao ulazna vrata kod energetski optimalne sanacije objekta
 • Kod zahtjevne novogradnje i kuća s zadovoljenjem niskih energetskih standarda
 • Kod jedno krilnih kućnih ulaznih vrata s otvaranjem prema unutra / van, moguće i sa fiksnom bočnom stjenkom
 • Dok dvokrilnih kućnih ulaznih vrata s otvaranje prema unutra / van, i sa nadsvjetlima
 • Kod konstrukcija s elementima za kućna ulazna vrata moguće su najraznovrsnije izvedbe